Kan du arve kultur?

Som en del af kunstprojektet: Excavating Contemporary Archaeology tilrettelægger Kunsthal Aarhus et skoleforløb med titlen:
KAN DU ARVE KULTUR?

I februar 2019 tilbyder vi udvalgte skoleelever i femte og sjette klasse at deltage i et skoleforløb om kulturarv, som har til formål at engagere eleverne i deres egen og vores fælles kulturarv. Her får de indsigt i samtidskunstens potentiale som refleksionsrum. Udover at besøge børnene på skolerne og fortælle om kulturarv og kunst, giver vi også eleverne konkrete hands-on erfaringer med at anvende kunst til selv at bearbejde og fortolke kulturarv i workshops på Kunsthal Aarhus. Efterfølgende udstiller vi deres værker i Café Kunsthal i perioden 01.–10.03.2019.

I februar 2019 får vi nemlig besøg af kunstnerne Sven Augustijnen (BE) og Sammy Baloji (CO), der begge arbejder med kulturhistoriske tematikker. Augustijnen og Baloji står bag to workshops, hvor de stiller eleverne konkrete opgaver og sparrer med dem om produktionen af deres værker.

I forlængelse af Kunsthal Aarhus’ skoleforløb udvikler vi i løbet af 2019 et uddannelsesmateriale med eksempler på både børnenes og kunstnernes værker, som kan bruges i billedkunst-, dansk- og historieundervisning.

Støttet af