Stillingsopslag: Kunstfaglig Direktør

Kunsthal Aarhus er en ambitiøs kunstinstitution hvis aktiviteter udfolder sig i spændingsfeltet mellem internationale tendenser, globale diskussioner og lokale scener, mellem uddannelses-/forskningsinstitutioner og kunstplatforme, mellem kunstnere og borgere.
Kunsthal Aarhus er mere end 100 år gammel og har til huse i skønne, rummelige lokaler midt i Aarhus by. Kunsthallen er en velkonsolideret organisation med en klar og eksperimenterende profil, lokalpolitisk opbakning og bred appel til byens kunstinteresserede publikum såvel som til andre borgere og besøgende.
Kunsthallen drives i en sidestillet ledelse mellem den kunstfaglige direktør og den administrative direktør. Den kunstfaglige direktør gennem de seneste fem år, Jacob Fabricius, har søgt nye udfordringer. Vi skal derfor have en ny visionær, professionel, kunstfaglig direktør. Er det dig?

Profil udadtil

Kunsthal Aarhus´ vision i årene frem mod 2024 er at være platform for open research og samarbejde, og at være lærende og formidlende i forhold til både nuværende og nyt publikum. Vi har et veludviklet kunstnerisk program for det kommende år.
Vi ønsker at sætte visionen i spil sammen med den nye kunstfaglige direktør med henblik på videreudvikling og på at række ud både internationalt og lokalt.

Den nye leder skal have kunstneriske ambitioner på Kunsthallens vegne og stå i spidsen for at løfte og kommunikere Kunsthallens vision. Lederen skal være frontfiguren for fremtidens Kunsthal Aarhus – både over for byen, publikum, fondene, kunstnerne og den internationale kunstscene. Den nye leder skal være brohoved mellem det lokale og det globale, have et stærkt netværk nationalt og internationalt, og kunne tegne institutionen tydeligt og markant.

Faglig profil

Vi forventer følgende af vores nye kunstfaglige direktør:
• Du har en relevant, kunstfaglig baggrund
• Du vil, at Kunsthal Aarhus fortsat skal udvikle sig som en kritisk reflekterende institution
• Du har fokus på samfundsaktuelle debatter, kunstnerisk formidling og aktiv involvering i byen
• Du har stærke erfaringer med funding og ideer til nye kulturelle forretningsmodeller
• Du forstår at tiltrække nye og alternative navne af højeste kvalitet
• Du vil aktivt understøtte Kunsthallens rolle som et kreativt og socialt miljø i byen

Person- og lederprofil
Den nye kunstfaglige direktør har væsentlige opgaver både eksternt i forhold til det kunstneriske program og internt i forhold til organisationen. Det er derfor afgørende, at den nye leder har stærke ledelsesmæssige og relationsskabende kompetencer og kan fungere som en samlende figur.
Det personalemæssige ansvar ligger hos den administrative leder. Den mere detaljerede ansvars- og arbejdsdeling skal aftales nærmere mellem parterne.

Ansættelsesvilkår
Den kunstfaglige direktør refererer til bestyrelsen for Kunsthal Aarhus og skal herudover fungere i en todelt, sidestillet ledelse med den administrative direktør. Løn- og ansættelsesvilkår aftales med bestyrelsesformanden.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være modtaget senest den 2. august 2021 kl. 12.00
Skriftlig ansøgning sendes pr. mail til ekstern konsulent Lene Bak. Eventuelle spørgsmål til stillingen kan stiles til denne eller til bestyrelsesformanden.
Samtaler afholdes i Aarhus d. 11. og 12. august.

Bestyrelsesformand Søren Taaning: s_taaning@hotmail.com

Ekstern konsulent Lene Bak: lene@bak.dk

Medarbejdere

Iben Mosbæk
Direktør
im@kunsthal.dk

Lau Lehrmann
Kommunikations- & PR-ansvarlig
41 49 90 74
communications@kunsthal.dk

Nadia Donnerborg
Udstillingskoordinator
exhibitions@kunsthal.dk

Mikkel Elming
Kurator
me@kunsthal.dk

Joaquin Zaragoza
Teknisk ansvarlig
technician@kunsthal.dk

Sandy Rosenvinge Lundbye
Adm. assistent
controller@kunsthal.dk

Peter Ole Pedersen
Projektleder Go Extreme
pop@kunsthal.dk

Juliane Giering Fejerskov
Projektleder
jgf@kunsthal.dk

Katinka Bak Bramsen
Projektkoordinator
coordinator@kunsthal.dk

Emilie Prang Stokbro
Frivilligkoordinator
frivillig@kunsthal.dk

Emma Kristensen
Cafeansvarlig
cafe@kunsthal.dk

Katrine Prang
Caféansvarlig
cafeadmin@kunsthal.dk