Excavating Contemporary Archaeology

Excavating Contemporary Archaeology er et EU-støttet projekt, som forener fire institutioner fra fire forskellige EU-lande: Kunsthal Aarhus i Danmark, Mucem i Marseille, POINT på Cypern og AIR i Antwerpen. Projektets formål er ikke bare at forbinde institutionerne og landene, men også at invitere europæere til at gentænke betydningen af kulturarv, og hvordan vi opfatter, behandler og bevarer den gennem kunst.

Projektet blev indledt med et artist residency-program, hvor hver institution tog imod en kunstner og gav dem adgang til deres lokalområdes unikke kulturarv. Kunstnerne fik også mulighed for at arbejde med lokale skoleelever, afholde forskellige former for workshops, afhængig af kunstneren, institutionen og skoleeleverne. I Kunsthal Aarhus førte arbejdet med kunstnerne Sven Augustijnen og Sammy Baloji til en fernisering på en udstilling med collager, som eleverne havde lavet. I Marseille har kunstner Franesco Tropa skabt en udstilling på baggrund af en række elevers arbejde, som kan opleves på Mucem. På Air har eleverne arbejdet med betydningen af flag og gentænkt deres betydning på en legesyg måde. Og på POINT har elever fået indblik i nationalarkiverne og udforsket små lerskulpturer sammen med Amalie Smith.

Projektet begyndte i klasseværelserne og på kunstinstitutionerne, men vil i den kommende tid bevæge sig ud over de rammer. En serie bøger, både trykte og digitale, giver elever på tværs af landegrænser mulighed for at arbejde med spørgsmål om kulturarv. Selvom de ikke er i direkte kontakt med en kunstner, vil de stadig have mulighed for at opleve, hvordan en kunstner arbejder med emnet kulturarv. Når de vender deres arbejdsbog om, åbenbarer sig en kunstbog med tekst og billeder skabt af projektets kunstnere.

Fra september 2019 vil de værker, som er skabt i forbindelse med projektet, blive vist i forskellige udstillinger på de deltagende institutioner. På Mucem vises først Tropa og skoleelevernes arbejde. Herefter åbner Smiths udstilling i Aarhus. I januar viser flere af de deltagende kunstnere en udstilling på Cypern. Endelig dedikerer Kunsthal Aarhus hele bygningen til udstillingerne med projektets kunstnere i sommeren 2020

Europæiske partnere: MUCEM, AIR Antwerpen, POINT

Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

MUCEM (Marseilles) er det første nationale museum i Frankrig tilegnet de store civilisationer i Middelhavsregionen. Det er et stort, flerdisciplinært museum, der repræsenterer både antropologi, historie, arkæologi, kunsthistorie og samtidskunst, som for eksempel den kinesiske kunstner Ai Weiweis udstilling Fan-Tan (2018). På MUCEM vises også resultater af kulturelle og sociale studier samt videnskabelige undersøgelser af diversiteten i Middelhavsregionens civilisationer gennem tiderne. Det store museum tilbyder endvidere mange formidlingsaktiviteter, som har til formål at sikre alle mennesker lige adgang til kultur. MUCEM åbnede i sin nuværende form i 2013, men blev grundlagt allerede i det 19. århundrede.

Læs mere

International Artists in Residency Antwerpen

AIR Antwerpen (Antwerpen, Belgien) er en international residens for samtidskunstnere fra hele verden. AIR har et stærkt fokus på den enkelte kunstners individuelle behov og tilbyder en række aktiviteter under opholdet i Antwerpen. Her arbejdes med procesbaserede projekter, der betoner tid og rum som præmisser for en stedsspecifik og kontekstuel praksis. AIR tilskynder til interkulturel dialog, både lokalt og i et større kulturelt, socialt og politisk perspektiv. AIR åbnede i 2005.

Læs mere

Point Centre for Contemporary Art

Kunstcenter Point (Nicosia, Cypern) er en almennyttig organisation, som er engageret i at fremme og støtte produktion af samtidskunst og kultur. Point deltager i internationale samarbejder med fokus på emner, der relaterer sig til den østlige Middelhavsregion. Udover et galleri rummer Point et bibliotek og en forskningsafdeling, som arrangerer seminarer, workshops, forelæsninger, events, læringsforløb og udgivelser af publikationer. Point åbnede i 2012.

Læs mere

Det europæiske år for kulturarv 2018

Europa-Kommissionen står bag det europæiske år for kulturarv 2018. Formålet med kulturarvsåret er at tilskynde flere til at opdage og engagere sig i Europas kulturarv og at styrke følelsen af at tilhøre et europæisk fællesskab. Årets slogan er:

Vores kulturarv: hvor fortiden møder fremtiden.

Europa-Kommissionen fremhæver at: Kulturarv er en universel værdi for os som individer, fællesskaber og samfund. Den er vigtig at bevare og videreformidle til de næste generationer. Vores kulturarv spiller desuden en vigtig rolle i opbygningen af Europas fremtid. Det er en af grundene til, at vi især gerne vil nå ud til de unge i forbindelse med det europæiske kulturarvsår.

Læs mere

Still fra Clay Theory af Amalie Smith
Still fra Clay Theory af Amalie Smith
MUCEM
MUCEM
AIR Antwerpen
AIR Antwerpen
POINT
POINT

Støttet af