Afgang 2024

Afgang er den årligt tilbagevendende eksamensudstilling for dimittender fra Det Jyske Kunstakademi. Udstillingen fejrer og fremviser kunstværker skabt af nye talenter og giver indsigt i en fem års uddannelsesproces og et afsluttende værk, der peger ud mod deres kommende karriere som professionelle billedkunstnere. Afgang 2024 viser værker af de to studerende Naja Zethner og Benjamin Krog Møller, som vil invitere andre kolleger ind i deres projekter.

Fernisering:
Fredag 19.04.2024 

Udstillingerne skabes i samarbejde med Det Jyske Kunstakademi.

Kunstnerbiografi

Naja Zethner

Billedkunstner Naja Zethner arbejder med maleri og tekst, hvormed hun undersøger sanseindtryk, partiturer, struktur og billeddannelse.
På bløde bomuldslærreder og sider, hvor sproget bevæger og ånder udtrykkes en stærkt forminteresseret ambivalens i de gennemskinnelige strøg og ordenes krops-poetiske undersøgelser af æstetiske fænomener.
Som i en malerens overdrevne mikroskopi udforskes billedet tilsvarende som et vedvarende levende system, der afspejler hendes engagement i nutidig økologi, koreografi, billedteori og kultur.

Benjamin Asger Krog Møller

Benjamin Asger Krog Møller er en billedkunstner og idéhistoriker, der beskæftiger sig med installation, tekst og kollaborativt arbejde. I en kunstnerisk art ekstrem kombinatorik udarbejdes en særegen intervenerende form for immanent institutionskritik og altomfattende slapstick arkivæstetik, der rumsterer i al slags (billed)sprog, viden og tekst i såvel det digitale som det analoge. Bemærkelsesværdige kunstneriske og idehistoriske bevægelser i internationalt, men særdeles også i lokalt Aarhusiansk perspektiv, udforskes i diverse former for institutionalisering, tværvidenskabelig historieforfalskning og til tider kaos-apokalyptiske fiktionsfremstillinger.
Hans arbejde er opbygget gennem utallige gruppesubjekter og samarbejder, herunder det opsøgende bogprojekt skolekunst & kunstskoler (2019- Selina Rom Andersen, Lina Brogaard Ottosen, Maj Færgemann), Institut for Emancipationsvidenskab (2017–) samt kunstnergruppen og anagrammet Computer Lars (2022- medvirke af den afdøde franske forfatter Marcel Proust), der begge udarbejdes med filosof Asker Bryld Staunæs såvel som Organ for de autonome videnskaber (2020 -Asker Bryld Staunæs, Tobias Dias), et ekstra-disciplinært kollektiv for research, kunst og infrastrukturel organisation.

Kurator-biografi

Karen Vestergaard Andersen

Karen Vestergaard Andersen er en dansk kunsthistoriker og selvstændig kurator, der beskæftiger sig med intersektionel feministisk praksis, somaæstetik og ny materialistisk videns- og udstillingsproduktion inden for samtidskunsten. Medstifter af bluestockings (bs), en kollaborativ platform og partnerskab med kurator Helen Nishijo. (bs) er et videns- og praksisfællesskab indenfor samtidskunsten centreret omkring kritisk økofeminisme, solidaritetspraksisser, spiritualisme og borgerrettighedsaktivisme i et transkulturelt perspektiv. Dertil er hun medstifter af det kollektive projekt SOMATIK samt tidligere medleder af ARIEL – Feminisms in The Aesthetics.

Billede: Venligst stillet til rådighed af Naja Zethner.
Billede: Venligst stillet til rådighed af Naja Zethner.
Billede: Venligst stillet til rådighed af Benjamin Asger Krog Møller.
Billede: Venligst stillet til rådighed af Benjamin Asger Krog Møller.
Billede: Venligst stillet til rådighed af Karen Vestergaard Andersen.
Billede: Venligst stillet til rådighed af Karen Vestergaard Andersen.