Afgang / Degree Show 2023: Loops

Deltagende kunstnere:
Kristina Fernos, Frederik Heidemann, Laura Hjort Jensen, Tobias Just, Gustav Hooge Poulsen, Sally Messell-Dalgaard, Mikkel Holm Torp

Gæstekurator:
Nanna Balslev Strøjer

Afgang er den årligt tilbagevendende eksamensudstilling for dimittenderne fra Det Jyske Kunstakademi. Udstillingen fejrer og fremviser kunstværker skabt af syv talenter fra det Jyske Kunstakademi og er på én gang en indsigt i fem års uddannelsesproces og et afsluttende værk, der peger videre ud i deres kommende karriere som professionelle billedkunstnere.

“Historien gentager sig selv” er en udbredt frase. Bedrøvede konstaterer vi det, når endnu en krig blusser op, oplivede mærker vi det indeni, når vores børn tager deres første skridt. En årlig tilbagevendende begivenhed som en afgangsudstilling giver anledning til at reflektere over måder, hvorpå historien gentager sig, og hvordan disse gentagelser giver sig til kende i vores liv.

Loops markerer syv overgange fra studerende til professionelle kunstnere, og indskriver sig således i historien som en begivenhed, der på én gang peger tilbage på tidligere tiders afgangsudstillinger og deres afgængere, på traditionen, på rutinen, og på ritualet. Samtidig peger denne begivenhed også frem mod nye generationer, mod kommende projekter der kan forekomme i alle formater og på tværs af geografi, mod det uudforskede og det uafprøvede.

Et loop – bedst oversat til dansk som sløjfe eller løkke – udtrykker netop en sådan bevægelse. I modsætning til den endeløse cirkel defineres et loop ved, at det bøjer og krydser sig selv, og dermed passerer sit eget udgangspunkt. Der er derved ikke tale om en statisk reproduktion, men en form, hvis gentagelse er forudsætning for dens egen fremdrift.

Udover den iboende gentagelse ved afgangsudstillingen som format, inviterer Loops sine besøgende til at reflektere over gentagelsen, eller loopet, som værende en bevægelse. Kuratoren søger at fremhæve dette yderligere ved at henvise til vendinger og drejninger af betydning i udstillingen. Disse kan manifestere sig både i det hun omtaler som det store og abstrakte, de sociale, politiske og kulturelle arenaer, samt de mindre, mere konkrete scener, og den enkelte kunstners arbejde med form og materiale.

Udstillingen er gavmildt støttet af:
Statens Kunstfond
Aarhus Kommune
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
15. Juni Fonden

Aarhus Art Prize er støttet af Salling Fondene.

Kristina Fernos, stick to your timeline, Kunsthal Aarhus, 2023. Foto: Mikkel Kaldal.
Kristina Fernos, stick to your timeline, Kunsthal Aarhus, 2023. Foto: Mikkel Kaldal.
Mikkel Holm Torp, Dykkerklokke, Kunsthal Aarhus, 2023. Foto: Mikkel Kaldal.
Mikkel Holm Torp, Dykkerklokke, Kunsthal Aarhus, 2023. Foto: Mikkel Kaldal.