Rikke Luther
Corruption – We Lost Control Again

Rikke Luthers (f.1970) udstilling Corruption – We Lost Control Again er en kunstnerisk undersøgelse af, hvordan mennesker tager naturlige ressourcer for givet. Hvordan vi kommercialiserer og presser grænserne for, hvad naturens sårbare systemer kan holde til uden at ende med et økologisk kollaps. Gennem video, fotografi, tekstil, fossiler og stenøkser samt store researchbaserede illustrationer kortlægger Luther, hvordan mennesker påvirker sine omgivelser med konsekvenser for planter, dyr, organismer – hele vores planet.

Støttet af

Rikke Luther, The New World Order, fra værkserien The Universal Map, 2016
Rikke Luther, The New World Order, fra værkserien The Universal Map, 2016