KP22 & SPRING22 / KP22-digital

Kunstnernes Påskeudstilling (KP) er en af de fem statsstøttede censurerede udstillinger i Danmark. Enhver kan sende værker ind til KP, og hermed gives både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Værkerne udvælges af en inviteret censurkomité, der består af fem udøvende billedkunstnere. De tager stilling til samtlige indsendte værker og sammensætter udstillingen ud fra kunstneriske kvalitetskriterierier. Kunstnernes Påskeudstilling præsenterer dermed nogle af de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk i kunsten lige nu.

Censurkomitéen til KP22:
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Lars Heiberg
Peter Land
Jeanette Land Schou
Søren Taaning

SPRING er en gruppeudstilling med et lille udpluk af kunstnere, der har markeret sig stærkt på tidligere års KP.
Kunstnere repræsenteret påSPRING22: Yinon Avior, Ditte Johanne Krogh Bertelsen, Matilde Søes RasmussenPia Skogberg og Mette Hegnhøj ogNoelia Mora Solvez.

KP22-digital

Sideløbende med KP22 & Spring22 bliver KP22-digital afholdt som en online udstilling med digitale værker, der er blevet udvalgt af kunstnerne Lone Koefoed, Mark Tholander og Anders Visti.

KP definerer digital kunst "som kunstnerisk formgivning, der har digitale og elektroniske medier som grundlag for en kunstpraksis. Værkerne kan være tværæstetiske (visuelle medier, musik, performance, lys etc. i samme værk), og/eller rumme interaktive aspekter."

BESØG KP21-digital

Støttet af

Foto: Jens Møller
Foto: Jens Møller
Foto: Jens Møller
Foto: Jens Møller
Foto: Jens Møller
Foto: Jens Møller