Collective Making 02, Part 1 / Do It

Kunsthal Aarhus præsenterer do it, et projekt af den internationalt anerkendte kurator Hans Ulrich Obrist bestående af kunstnerinstruktioner. do it udforsker ideen om en udstilling, som aldrig slutter - projektet er blevet realiseret og fortolket mere end 50 forskellige steder verden over (inklusiv København for næsten 25 år siden). Ved at følge do it-”spillereglerne” udvælger og skaber hver institution mindst tyve af de 250 mulige kunstværker/ aktioner. Siden udstillingens begyndelse i Paris i 1993 er do it blevet den længstvarende og mest vidtrækkende udstilling nogensinde og giver ny mening til begrebet om en “udstilling i udvikling.”

Ved at fremhæve den kollektive produktionsproces, som både findes i og udenfor kunstverdenen, bidrager do it til Kunsthal Aarhus’ serie COLLECTIVE MAKING (2015-2016).

do it undersøger nogle af processerne bag produktionen og fortolkningen af kunstens gøren og laden. Der er ingen originale værker og heller ingen enkeltstående, original udstilling. do it forener også to konceptuelle avantgardestrategier: at skabe et kunstværk ved at følge skriftlige instruktioner samt indførelsen af tilfældigheden. Ligesom al anden kunst-skabt-igennem-instruktion er do it hovedsageligt et forsøg på at skabe et åbent værk, som giver mulighed for en række forskellige realiseringer afhængig af fortolkning, valg og begrænsninger hos dem, som følger anvisningerne. Ligesom listen af værker, som bogen, der ledsager udstillingen består af, og hvorfra værkerne er udvalgt, er do it et katalog af uendelige muligheder.

De udvalgte instruktioner er præsenteret i seks “sådan-gør- du”-temaer; hvordan man spiser, hvordan man leger, hvordan man bygger, hvordan man er social, hvordan man er politisk, og hvordan man er digital.

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF INSTRUKTIONER!

I forbindelse med udstillingsserien COLLECTIVE MAKING (2015-16) er det primære koncept i do it sat under pres ved at betragte udstillingens DIY (Do It Yourself )-etos i en mere kollektiv ramme som DIWO (Do It With Others). Reglerne i spillet ændrer sig over tid, og hvad der tidligere var radikale indgreb bliver normaliserede: hvordan skal vi reagere på kunstnerens imperativ til at gøre noget, når vi ikke længere tror på kunstnerisk autonomi, og når vi alle er producenter hele tiden? Udstillingen rejser mange interessante spørgsmål om, hvordan kulturelle og historiske betingelser påvirker de mulige valg, men også hvordan vi begynder at se den centrale og kraftfulde kuratorfigur i disse processer.

...

do it´s “spilleregler" (skabt velvidende, at der undertiden kan forekomme undtagelser)

  1. Hvert udstillingssted skal vælge og skabe mindst tyve af de 250 mulige aktioner/kunstværker. Udvælgelsesprocessen sikrer, at ikke blot de enkelte kunstværker vil være forskellige som følge af fortolkning, men også at en ny gruppekonstellation vil blive skabt hver gang udstillingen præsenteres.

  2. Instruktionerne skal realiseres af museets personale eller af samfundet i al almindelighed. Hverken kuratoren eller kunstnerne skal være direkte involverede i realiseringen af ​​udstillingen. Der vil ikke være en kunstner-skabt "original".

  3. De deltagende kunstneres do-it-yourself-beskrivelser bliver genskabt hver gang. Der vil ikke være en traditionel "signatur" af kunstneren, så do it-kunstværker kan aldrig blive statiske værker.

  4. Ved slutningen af ​​hver do it-udstilling er institutionen forpligtet til at destruere kunstværkerne og instruktionerne, hvorfra kunstværkerne er blevet skabt, for derved at fjerne muligheden for, at do it-kunstværker kan blive en del af en blivende udstilling eller feticher.

  5. De separate komponenter, som kunstværkerne laves af, skal returneres til deres oprindelige kontekst, hvilket gør do it næsten fuldstændig reversibel. Det daglige transformeres til det usædvanlige og konverteres derefter igen tilbage til noget dagligdags. do it skabes med henblik på at forsvinde.

  6. Hver fortolket instruktion skal dokumenteres udførligt.

...

Kunstnere: Marina Abramović, Ai Weiwei, Cory Archangel, Tarek Atoui, Jay Chung, Douglas Coupland, Feng Mengbo, Yona Friedman, Paul-Armand Gette, Douglas Gordon, Anna Halprin, Pierre Huyghe, Kim Beom, Július Koller, David Lynch, Yoko Ono, Martha Rosler, Peter Saville, Alexandre Singh og Mario García Torres.

do it og ANTS’ WAY er en del af COLLECTIVE MAKING (2015- 2016), udviklet og kurateret af Joasia Krysa. Serien er støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond og Goethe-Institut Dänemark, Aarhus Kommune.

Fernisering: 2. oktober kl. 17-19 (dobbeltåbning med udstillingen ANTS' WAY).

do it er en rejsende udstilling, som er udviklet og kurateret af Hans Ulrich Obrist og arrangeret af Independent Curators International (ICI), New York. Udstillingen samt den ledsagede publikation blev muliggjort delvis via Elizabeth Firestone Graham Foundation, Robert Terling Clark Foundation samt generøs støtte fra Project Perpetual og ICI’s International Forum samt Board of Trustees.

Se mere på ICI´s hjemmeside