Kim Beom
Water from Ganges River in the Cup Made with Newspaper from Congo

Udstillingen Water from Ganges River in the Cup Made with Newspaper from Congo i Kunsthal Aarhus indeholder en lang række værker af den sydkoreanske kunster Kim Beom og kommer således omkring hele hans kunstneriske praksis. Kim (f. 1963) er interesseret i, hvordan vi anskuer og opfatter verden, og i hvad der sker med forskellige genstande, når vores perspektiv forskubbes en anelse. Med simple, men alligevel radikale forskydninger, af vores synsvinkel stiller Kim spørgsmål til de måder, genkendelse er knyttet til det at se. Værkernes ord og titler er legende, og samtidig en afgørende del af værkerne. Gennem humoristiske ordspil og underspillet billedsprog peger Kims værker på samfundet og hverdagslivets mange absurditeter. Udstillingens titel – Water from Ganges River in the Cup Made with Newspaper from Congo – er et godt eksempel på Kims poetiske og komplekse verdensanskuelse. Alt er forbundet, og intet er, hvad det ser ud til at være.

Udstillingen i Kunsthal Aarhus består af to dele. I Galleri 2 og 3 udstilles primært værker, som Kim Beom skabte under et ophold på STPI Creative Workshop & Gallery, Singapore, i 2016-2017. I midten af rummet står værket Paper Wrapped (2016) , et bord med skulpturelle sorte genstande. Ved første øjekast ligner de abstrakte figurer i forskellige farver og faconer, men ved nærmere eftersyn virker de bekendte. Genstandene viser sig at være almindelige hverdagsvarer af den type, der står i køkkenskabene i de fleste hjem – toiletbørster, opvaskemiddel, pulverkaffe og chokoladebarer – men her er de dækket i farvet papmaché; deraf værkets titel. Dagligdagsting, som normalt ikke tillægges nogen særlig værdi, får her ny opmærksomhed som abstrakte former.

I litografierne omkring Paper Wrapped anvender Kim Beom sproget til at slå bro mellem det abstrakte og det fortællende. Udstillingens titel stammer fra ét af disse litografier, mens et andet hedder Untitled (Tongue of a Camel Tasting Rock Salt at a Construction Spot in Egypt) (2016). Det abstrakte billede i sig selv får næppe betragteren til at tænke på hverken en kamel eller en egyptisk byggeplads, men titlen skaber en kort, levende fortælling, som udfolder værket påny. I Kunsthal Aarhus’ rotunde vises værker fra Kims fortløbende serie Blueprints and Perspectives, der består af omhyggeligt udførte arkitekttegninger af bygningsværker med et utopisk anstrøg. De detaljerige tegninger fungerer som satiriske diskussionsoplæg, der stiller spørgsmål ved det overdrevne behov for orden og struktur, man ser i sociale institutioner og i samfundet.

I underetagen har Kim Beom omhyggeligt sammensat og installeret et udvalg af ældre malerier fra 1990’erne sammen med adskillige videoværker. I værket A Rock That Learned the Poetry of JUNG Jiyong (2007) bliver det absurde normalt. Animisme – troen på, at alt er besjælet, både genstande, steder og levende væsener – er til stede i mange af Kim Beoms værker, men fremstår her særligt tydelig, når en sten lærer sydkoreansk digtekunst. I et andet videoværk, Yellow Scream (2012), antager penselstrøg, der jo normalt udføres i stilhed, pludselig en lydlig dimension. Penselstrøgene bliver i sig selv til en fysisk handling, der er opfyldt af følelser, af skrig affødt af rædsel eller sorg, alle forbundet med malerens stemme. Derudover peger værkerne tilbage på det 20. århundredes avantgardebevægelser, såsom dada og surrealisme, når de udforsker tingenes naturlige og rationelle orden og stiller spørgsmål til, hvad der er virkeligt.

Kim Beom giver os mulighed for at se det velkendte med nye øjne. Han vil lære os, at selv den mindste ændring i vores hverdagsliv kan forskubbe hele vores erkendelsesramme og forandre den måde, vi oplever genstande og den synlige verden på. Det vi troede, vi vidste, er ikke længere som før.

I anledning af 60-årsjubilæet for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Sydkorea er 2019 officielt udnævnt som fælles kulturår for vores to lande. Kunsthal Aarhus har fået æren at stå for den officille kulturårsåbning i Danmark, som finder sted samtidig med ferniseringen på Kim Beoms udstilling. Til ferniseringen deltager Sunjung, præsident og chefkurator for Gwangju Biennalen i Sydkorea, den danske kulturminister Mette Bock, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard samt ambassadører for Sydkorea og Danmark.

Udstillingsperiode:
Galleri 2 og 3: 30.01.–19.05.2019
Galleri 4 og 5: 30.01.–20.03.2019

Udstillingen ville ikke have været mulig uden generøse lån fra KOLON, Maeil Dairies Co. og STPI Creative Workshop & Gallery.

Støttet af

”Kim Beom viser i ny udstilling på Kunsthal Aarhus, at den orden, mennesket forsøger at skabe i verden, ofte er absurd og mere dum, end man gik og troede. Men han filosoferer også begavet og kritisk over, hvordan vi ser, sanser og forstår verdenen”

Kunsten.nu, Ole Bak Jakobsen, 05.02.2019

”Man kan læse sig til hans forskellige ironiske greb i form, videoer og tryk, men jeg kan ikke se det. Det er alt for subtilt. Det gælder også hans arkitetstegninger med utopiske gendigtninger fra banale fotos. Det eneste egentlig umiddelbart morsomme er en video, hvor han gør grin med den tidligere avantgarde ved at male ved hjælp af høje skrig og råb.”

Kunstavisen, Erik Meistrup, 23.02.2019

Kim Beom, Untitled (Water from Ganges River in the Cup Made with Newspaper from Congo), 2016, litografi på Fujimori papir. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Untitled (Water from Ganges River in the Cup Made with Newspaper from Congo), 2016, litografi på Fujimori papir. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Paper Wrapped (Baby Oils), 2016, objekter indpakket i pigmenteret papirmasse på træplade. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Paper Wrapped (Baby Oils), 2016, objekter indpakket i pigmenteret papirmasse på træplade. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Residential Watchtower Complex for Security Guards Schematic Unit Floor Plan, 2016, cyanotype på papir. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Residential Watchtower Complex for Security Guards Schematic Unit Floor Plan, 2016, cyanotype på papir. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Horse Riding Horse (After Eadweard Muybridge), 2008, 1 channel video, 24sec, video stills. Courtesy Kim Beom.
Kim Beom, Horse Riding Horse (After Eadweard Muybridge), 2008, 1 channel video, 24sec, video stills. Courtesy Kim Beom.