Symposium: Have You Ever Been Fully Human?

Fri entré
Sprog: Engelsk
Grafisk design: Lasse Krog Møller.
Grafisk design: Lasse Krog Møller.

Galleri Image præsenterer symposiet "Have You Ever Been Fully Human?". Symposiet finder sted på Kunsthal Aarhus og tager afsæt i udstilingen Destiuent Bodies? af Lise Tovesdatter Skou, der kan opleves i Galleri Image i perioden 13.01 – 10.03.2024.

Symposiets talere vil være:

  • Keynote speaker Erin Manning, kulturteoretiker, politisk filosof, kunstner og professor ved Concordia University, Montreal.
  • Mikkel Bogh, leder af Center for Practice-based Art Studies på Københavns Universitet
  • Sidsel Nelund, stifter af (art re.search)
  • Jacob Lund, lektor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet
  • Mille Breyen Hauschildt, ph.d.-studerende i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet
  • Modereret af kunsthistoriker Kamma Overgaard Hansen

Om symposiet

Symposiet ”Have You Ever Been Fully Human?” tager afsæt i spørgsmålet: Hvad definerer os som mennesker i nutidens vestlige kapitalistiske samfund – og hvilken slags mennesker vil vi gerne være? Vi håber at belyse dette spørgsmål fra en posthuman, feministisk, neuroqueer-teoretisk og kapitalismekritisk vinkel. Derudover vil vi gerne diskutere spørgsmål som: Hvilke krav stiller samfundet til sine borgere? Hvordan reagerer vi, når vi ikke er i stand til at honorere disse krav? Og på hvilke måder kan kunst bidrage til at undersøge dette?

At definere os selv som mennesker – og analysere vores position i den sammenhæng – indebærer, at vi definerer, hvad humanitet er. Med dette symposium ønsker vi at kaste lys over de ting, der gør borgere til mennesker frem for blot mekaniske komponenter i kapitalismens produktionsmaskineri. Vi ønsker at kaste et kritisk blik på de anstrengelser, mennesker udsætter sig selv for i et forsøg på at tilpasse sig systemet og forblive værdifulde for samfundet i form af arbejdskraft, samfundsmæssigt engagement og opretholdelse af funktionelle hjem. Ikke mindst ønsker vi at problematisere den måde, hvorpå vedligeholdelsesarbejde undervurderes og overses i hverdagslivet såvel som i den offentlige debat – trods dets indiskutable nødvendighed i opretholdelsen af et fungerende samfund. I den forbindelse vil vi undersøge, om vores gryende posthumane virkelighed har gjort os endnu mere blinde for vores afhængighed af (nogle andres) vedligeholdelsesindsats.

Derudover ønsker vi at undersøge de strategier, som udfolder sig blandt personer, der ikke umiddelbart er i stand til at imødekomme samfundets krav. Disse personer overses ofte i den offentlige debat eller underkendes som en potential værdifuld tilføjelse til samfundet. Hvad sker der, hvis en person trækker sig tilbage fra flertallet- eller simpelthen udelukkes fra det? Og ligger der i strategier som tilbagetrækning og destituering et urealiseret potentiale for at frigøre individer og skabe plads til mere empatiske, inkluderende og fuldt ud menneskelige individer?

Endelig ønsker vi med symposiet at undersøge kunstens potentiale til at fastholde vores menneskelighed i en posthuman tid. Rummer kunst muligheder for at undersøge og reflektere over mere bæredygtige måder at være I verden på? Og hvis det er tilfældet: Hvordan faciliterer og opretholder vi en frugtbar dialog med kunsten?

Symposiet er rettet mod kunstnere, studerende og forskere indenfor det kunstneriske felt.

Som en del af symposiet indgår et besøg i Galleri Image, hvor vi sammen ser Lise Tovesdatter Skous udstilling. Udstillingens titel Destituent Bodies? peger mod den tanke, at menneskekroppen aldrig yder tilstrækkeligt ift. de krav, der stilles i et senkapitalistisk samfund med stigende produktivitetskrav; at omsorgsarbejde ikke værdisættes som rigtigt arbejde; og at de rammer, der stilles for arbejdet, er for snævre til at rumme neurodivergente individer. Symposiet er dermed tænkt som en udvidelse af udstillingens pointer.

Udstillingen og symposiet er støttet af Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Den Jyske Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune) og Hoffmann og Husmans Fond.