Talk og workshop af Felix Stalder og Cornelia Sollfrank: ”Dataficering og legemliggørelse: En åben samtale”

Fri entré
Sprog: Engelsk

Du inviteres til en talk og workshop af Felix Stalder og Cornelia Sollfrank arrangeret af ”Centre for Research in Artistic Practice under Contemporary Conditions” ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Kunsthal Aarhus.

Det er gratis at deltage, men vi anbefaler at sikre sig en plads ved at booke en gratis billet på Billetto.
➡ Tilmeld dig gratis her.

OM ARRANGEMENTET
Med maskinlæring er det blevet muligt at omdanne alt - billeder, lyde, litterære tekster - til data. En konsekvens af denne "alt kan være data"-tilgang er en implicit eller eksplicit antagelse om, at alt, hvad der ikke er data, ikke eksisterer. I denne åbne samtale vil Felix Stalder og Cornelia Sollfrank give plads til mangfoldigheden af data - ikke alle data kan computerbehandles. Med udgangspunkt i to igangværende forskningsprojekter vil de se på forholdet mellem dataficering og legemliggørelse: dels i forbindelse med en auto-etnografi om åndedræt og selvkvantificering, dels i forbindelse med genforvilding af en fugl i et antropogent miljø.

De to kunstnere og forskere, der i øjeblikket arbejder sammen på Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), vil udforske digitale abstraktioner og materielle legemliggørelser som to gensidigt konstituerende dimensioner af virkeligheden, der indrammer hinanden på ufuldstændige og ikke-deterministiske måder.
I stedet for at præsentere svar vil de dele observationer og refleksioner og udvikle en række spørgsmål ud fra dem. Publikum opfordres til at bidrage med deres egne erfaringer med dataficering og legemliggørelse for at udforske dem yderligere sammen.

BIOGRAFI
Cornelia Sollfrank, ph.d., (f. 1960, Feilershammer, Tyskland) er kunstner, forsker og forfatter og bor i Berlin (Tyskland). Tilbagevendende emner i hendes kunstneriske og akademiske arbejde i og om digitale kulturer er kunstneriske infrastrukturer, nye former for (politisk) selvorganisering, kritisk forfatterskab, fællesskabets æstetik samt teknofeministisk praksis og teori. Som pioner inden for internetkunst opbyggede Cornelia sig et ry med to centrale projekter: net.art-generatoren - en webbaseret kunstproducerende "maskine" - og Female Extension - hendes berømte hack af den første konkurrence for internetkunst. Hun arbejder i øjeblikket på kunstuniversitetet i Zürich i forskningsprojektet "Latent Spaces - Performing Ambiguous Data".
Blandt hendes seneste publikationer kan nævnes The beautiful Warriors. Technofeminist Practice in the 21st Century (2020, Minor Compositions, London), Aesthetics of the Commons (2021, Diaphanes AG, Zürich) og Fix My Code (sammen med Winnie Soon) (2021, EECLECTIC, Berlin) - alle med fri adgang.

Se mere her.

Felix Stalder (f. 1968, Basel, Schweiz) er professor i digital kultur på Zürcher Hochschule der Künste og projektleder for forskningsprojektet "Latent Spaces". Hans arbejde fokuserer på krydsfeltet mellem kultur, politiske, teknologiske og økologiske dynamikker, især på nye former for fællesbaseret produktion, ophavsret, dataficering, overvågning og transformation af subjektivitet og natur. Han arbejder ikke kun som akademiker, men også som kulturproducent, idet han er moderator af mailinglisten , et afgørende nexus for kritisk netkultur, medlem af World Information Institute og Technopolitics Working Group, begge med base i Wien.
Han er forfatter og redaktør af adskillige bøger, Digital Solidarity (2014, PML & Mute), The Digital Condition / Kultur der Digitalität (2016, Suhrkamp, Berlin), Aesthetics of the Commons (2021, Diaphanes, Berlin) og Digital Unconscious (2021, Autonomedia, New York) og From Commons to NFT (2022, Aksioma, Ljubljana).

Se mere her.

Støttet af

Billede: Portræt af Cornelia Sollfrank. Courtesy af kunstneren.
Billede: Portræt af Cornelia Sollfrank. Courtesy af kunstneren.
Billede: Portræt af Felix Stalder. Foto: Dominik Landwehr.
Billede: Portræt af Felix Stalder. Foto: Dominik Landwehr.