Billeder fra fremtiden

Still fra VR-video med Rikke Luthers værk Overspill: Universal Map. Kreditering: Khora.
Still fra VR-video med Rikke Luthers værk Overspill: Universal Map. Kreditering: Khora.

Formidlingsprojektet Billeder fra fremtiden giver i 2022 udskolingselever og deres undervisere muligheden for at opleve og undersøge seks danske samtidskunstnere og deres værker gennem Virtual Reality (VR).
Hver af de i alt fem VR-videoer, der udgør Billeder fra fremtiden, har en varighed af ca. 5-6 minutter. I VR-videoerne møder klassen forskellige kunstnere i deres udstilling eller atelier.

Eleverne præsenteres for, hvad der går forud for et kunstværk: inspiration, tankerne bag, materialevalg og den kunstneriske proces. Reflektions- og samarbejdsopgaver, som forholder sig til de Fælles Mål. Til hver af VR-videoerne findes et analogt hæfte udarbejdet i samarbejde med vores undervisningskonsulent. Med hjælp fra hæftet undersøger eleverne sammen med underviseren værkerne i VR-videoerne og deres tematisering af fremtidens liv danner afsæt for samtaler og visioner fra eleverne selv.

Overordnet skal materialet i Billeder fra fremtiden være med til at sætte eleverne i stand til at forholde sig til kunstværkerne i samtale med deres undervisere. Være udgangspunkt for en udveksling af oplevelser og tanker om nutiden og om fremtiden.

Kunsthallen har alt materialet klar inklusiv VR-briller til 15 elever ad gangen. Hele oplevelsen inklusiv hæfte er gratis. Alt man skal gøre er at besøge Kunsthal Aarhus og så ellers være nysgerrige og interesserede i at dykke helt ind værkerne. Opleve fremtiden med nye briller.

KALENDER FOR BILLEDER FRA FREMTIDEN

Kunsthal Aarhus: 25/01-06/03

Kunsthal Nord: 14/03-24/04

Den Frie: 02/05-20/07

44Møen: 01/08- 09/09

Kunsthal 6100: 20/09-26/10

Brandts: 07/11-31/12.

Praktisk information

VARIGHED: 1 dag á ca. 2-3 timer
HVOR: Kunsthal Aarhus. J. M. Mørks Gade 13 - 8000 Aarhus C
PRIS: Gratis
TILMELDING: Kontakt tbl@kunsthal.dk

Grundet pladsmangel er det ikke muligt at medbringe egne madpakker.
Kunsthal Aarhus åbningstider er tirsdag-søndag kl. 11-17, onsdag kl. 11-20.
Kunsthallen kan åbne fra kl. 9 efter aftale.

Før jeres besøg på Kunsthal Aarhus

Før besøget vil underviseren få tilsendt en kategorisering af undervisningshæftet ift. Undervisningsministeriets Fælles Mål, den nødvendige baggrundsviden og svar til spørgsmålene i hæftet.

Kunstnere og værker

Rikke Luther (f. 1970), Overspill: Universal Map (2016). 03:26 min.

Jens Settergren (f. 1989), The GPS Will Take Me Home (2019). 05:13 min.

Kristoffer Ørum (f. 1975) Signal_Crayfish (2020). 05.08 min.

Anne Haaning (f. 1977), Half Hidden (2019). 04:52 min.

Kirsten Astrup (f. 1983) & Maria Bordorff (f. 1988), Kunstmuseet – en filmkabaret af Astrup & Bordorff (2021) 05:16 min.

Støttet af