Dosis. Jørgen Michaelsen og den lovmæssige kunst

Book Launch
Free entry
Language: Danish

Kom til bogreception på Jørgen Michaelsen nye bog Dosis. Jørgen Michaelsen og den lovmæssige kunst i Kunsthal Aarhus. Bogen udgives på forlaget Antipyrine som en del af Jørgen Michaelsens todelte værk til udstillingen Leviathan, kurateret af kunstnergruppen Piscine. Til arrangementet oplæser Jørgen Michaelsen udvalgt tekst fra sin praksis.

OBS. Publikum kan med fordel se Jørgen Michaelsens væginstallation Dosis på Aarhus Politigård før bogreceptionen. Adresse: Ridderstræde 1, 8000 Aarhus
Aarhus Politigårds åbningstider: Alle dage kl. 9 - 21.30

Forviklede medialiteter, politiets indre scene, den biopolitisk-postkulturelle højre-/venstre-middelklasse, dansk samtidslitteratur mellem dødskriterium og zombieapokalypse, spekulativ metapatologi, triadiske tænke-maskiner, social ulempegodtgørelse, memetik som angelsaksisk patafysik og den demokratiserede oberst Kurtz – dette er blot nogle af de temaer, der her diskuteres i tolv dialoger.

Overordnet set vil ‘Dosis’ formentlig bedst kunne betegnes som ”meta-interventionistisk”, idet væginstallationen ikke bør opfattes som ”kunstnerisk-politisk udligning” i forhold til den givne kontekst, men snarere som et indgreb, der sigter mod at forholde sig dynamisk refleksivt til sig selv som indgreb, hvorved værket søger at rejse spørgsmål om kulturel begrundelse. Dosis lader sig udlægge på flere niveauer, men investeres overordnet som specifik gestus i Aarhus Politigårds receptionsområde: et hasarderet-forviklet fremmedlegeme af æstetik, tegn og historicitet i en psykosocial latenszone.

Publikationen Dosis. Jørgen Michaelsen og den lovmæssige kunst indeholder en dialog med ni deltagere. Her udvikler der sig et spil mellem det esoteriske og det eksoteriske, mellem det ”hermetiske” eller utilgængeliggjorte og det populært appellerende. Undertitlen til trods er der ikke tale om en bog, der specifikt omhandler Jørgen Michaelsens kunstneriske praksis, idet denne snarere synes at blive taget som ”gidsel” i en slags diskussionsdrama. Samlet set kan Dosis og Dosis. Jørgen Michaelsen og den lovmæssige kunst således opfattes som to forskellige tilgange til samme grundproblematik, hvor det forbliver uklart, hvilken status det ene medium tildeles i forhold til det andet.