The Invisible Heart Café

Fri entré

The Swop Projects (Andrea Creutz og Lise Skou) inviterer dig til at besøge Det Usynlige Hjertes Café – en midlertidig café og et diskussionsforum i Kunsthal Aarhus’ park nogle dage i august.

Det centrale undersøgelsesfelt for dette kunstprojekt er at kaste lys over "Hidden Economies". Projektet diskuterer dikotomier såsom arbejde/ikke-arbejde; betalt arbejde/ubetalt arbejde; dyrkelsen af egne interesser/omsorg for andre.

Med afsæt i en feministisk kritik af politisk økonomi modstiller vi Adam Smiths berømte markedsøkonomiske princip om The Invisible Hand/Den Usynlige Hånd (dvs. den person, som handler til gavn for sig selv, gavner også indirekte samfundet og/eller offentligheden), med økonom Nancy Folbres koncept om The invisible Heart/Det Usynlige Hjerte.

Folbres koncept illustrerer at omsorg og reproducerende arbejde, i husholdningen såvel som på arbejdsmarkedet, opretholder samfundets hele krop. Det usynlige hjerte er en nødvendig – endnu ikke anerkendt og stadig undervurderet – betingelse for at Den Usynlige Hånd overhovedet kan eksistere.

Program

Café The Invisible Heart

Studiekreds

Café The Invisible Heart

Open Pod Cast Production Workshop - om værdisætning af arbejde kontra omsorg

Café The Invisible Heart

Café The Invisible Heart

Studiekreds med gæster: Mary Conlon fra Ormston House og den irske kunstner Fiona Reilly

Café The Invisible Heart

Open Pod Cast Production Workshop med Mary Conlon og Fiona Reilly

Illustration by James Langdon in exchange for the text "Economic Meltdown - or what an iceberg can tell you about the economy", written by J.K Gibson-Graham for the Trade Show (2013-2014)
Illustration by James Langdon in exchange for the text “Economic Meltdown - or what an iceberg can tell you about the economy”, written by J.K Gibson-Graham for the Trade Show (2013-2014)