Åbent redaktionsmøde for bladet Forsknerisk Kunstning

Debat
Fri entré

Bladet Forsknerisk Kunstning inviterer til åbent redaktionsmøde i udstillingen Den uvidende lærer.
Redaktionen byder på eftermiddag i de autonome videnskabers navn, hvor du kan deltage i planlægningen af den første udgivelse.

Arrangementet er åbent for løbende deltagelse. Man kan komme og gå, som man vil, men hvis man vil være sikker på en plads omkring bordet i bestemte tidsrum, så kan man skrive på forhånd til me@kunsthal.dk

Bladets redaktion skriver selv om begivenheden:

"I et åbent redaktionsmøde afsøger vi grænsefeltet mellem kunst og videnskab, herunder navnligt de dele heraf, der ikke lader sig omfatte af den igangværende institutionalisering af feltet. Vi suppleres undervejs af en garvet forlægger, og af en række Zoom-aktive konsulenter fra ind- og udland.

Hov! Videnskaber? Autonome?

Ja, netop. Ræsonnementet er følgende: Mens universitetshumaniora efterhånden ligner en narkoseøvelse, gør kunstakademierne tilsyneladende alt for at kopiere recepten til selvmedicinering over temaet "kunstnerisk forskning", "kunstnerisk udviklingsarbejde" eller ”research-based art”. Arbejdet hen mod noget andet er påbegyndt mange steder, og vi foreslår at gøde disse autonome projekter med drømmen om uendelig ekspansion. Ingen skal længere tigge for vidensøkonomiens imperativer. Så meget ved vi.

Hvad skal der ske?

Den konkrete ambition for dagens arbejde er, at vi skal have udarbejdet en mængde ”open calls og call for papers”, som i deres plurale adressat bare nogenlunde kan stå til mål med feltets kompleksitet. De vil blive udsendt som første nummer af bladet.

Deltagelse udgør altså en oplagt publikationsmulighed!

Der vil være mulighed for at udvikle lige netop dén videnskab, som du går og pusler med derhjemme. En ny rammesætning for alle de uafhængige og uerkendte videnskabeligheder stilles for første gang til offentlig rådighed. Målsætningsdiskussioner og arbejdsdelegeringer udarbejdes frit ved fremmøde.

Og hvad kan det så bruges til, kunne man spørge ...

”Forsknerisk kunstning” arbejder, i sin egenskab af medlemsblad for det nyetablerede ”Organ for de Autonome Videnskaber”, frem mod udarbejdelsen af en alternativ PhD.-bekendtgørelse, der kan stå som forhåndskorrektion til den, der er under udarbejdelse ved det Kongelige Danske Kunstakademis ”International Center for Knowledge in the Arts”.

At etablere en ny videnskabelighed i en kunstudstilling ligner en prætentiøsitet eller en misforståelse. Nu er tilfældet således, at denne kunstudstilling selv forekommer at være en grundlæggelse af en teoretisk ambition, som den stiller sig an på gode, gamle Rancières helt og aldeles uvidende lærer. Hvorvidt vi indgår i en stupidifikation af vidensproduktionen, eller i en emancipatorisk bevægelse mod et ”intellektuelt eventyr”, må vel komme an på en prøve.

Initiatorerne har længe viklet sig ind i alskens praktisk-teoretiske problemer, og ønsker derfor nu at inddrage offentligheden i sit arbejde. Med andre ord: Velkommen, herfra går det tjept!

Om et åbent redaktionsmøde er en vanlig paneldebat i nye klæder?

Nej! Under ingen omstændigheder!

Det er en mulighedsbetingelser for basismobilisering.”