På råbeafstand af marxismen / Mikkel Bolt

Talk
Bogreception
Fri entré
Sprog: Dansk

I forbindelse med udgivelsen af Mikkel Bolts nye bog På råbeafstand af marxismen har vi inviteret idéhistorikerne Louise Fabian og Mikkel Thorup til en samtale om bogens teser – og til at stikke af med dem.

På råbeafstand af marxismen analyserer et teorihistorisk forløb fra sidst i 1960’erne og frem til i dag inden for vestlig filosofi, politisk tænkning og kulturstudier. Et forløb kendetegnet ved en afsked med marxismen. En opgivelse af en kritik af kapitalismen. Et forløb, hvor en vigtig selvkritik – den nødvendige analyse af klassekampens genkomst, forvandling og omslag i 1960’erne og 1970’erne – hurtigt afløses af en opgivelse af det revolutionære projekt.

Bogen er tænkt som et bidrag til en genaktivering af marxismen og dens kritiske analyse (og afvikling) af det kapitalistiske samfund. At være ‘på råbeafstand af marxismen’ er at forsøge at ryste den fortrolighed, som kapitalismen antog i perioden, efter at den vestlige marxisme selvkritisk så nærmere på den historiske materialismes klassekategorier og historiefilosofi.

Louise Fabian er lektor i Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
Mikkel Thorup er professor i Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
Mikkel Bolt er professor i politisk æstetik ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.