Publiceret 26.02.2018

Styrket kunstfaglighed i Kunsthal Aarhus

Kunsthal Aarhus udvider dialogen om samtidskunsten og dens aktører med den nye foredragsrække How We Curate

Kunsthal Aarhus har i de senere år arbejdet for at udbrede kendskabet til samtidskunst og søgt at skabe et tættere samarbejde mellem samtidskunst, forskning og kuratering. Med finansiering fra Novo Nordisk er Helga Christoffersen ansat i en ph.d. på Aarhus Universitet i samarbejde med Kunsthal Aarhus i perioden 2017-2020. Christoffersen er desuden ansat som Assistant Curator på New Museum i New York. Den tætte tilknytning til universitetet, og forbindelse til internationale miljøer, sikrer en fortsat udvikling af en høj faglighed i Kunsthal Aarhus og af samtidskunstscenen.

Samarbejdet mellem Kunsthal Aarhus og Aarhus Universitet, afdeling for Kommunikation og Kultur, blev konsolideret i sommeren 2016 med ansættelsen af kurator og ph.d. Trine Friis Sørensen i en postdoc på tværs af de to institutioner. Stillingen er en 3-årig praksisbaseret postdoc finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Ud over at bringe de forskellige institutioner tættere sammen forbinder stillingerne også to områder, som i de senere år har fået stor opmærksomhed, nemlig kuratering og praksisbaseret forskning. Formålet med denne kombination er at undersøge, hvordan kuratering kan være en måde at bedrive forskning på; forskning som handler om kuratering og foregår gennem kuratering.

I foråret 2018 inviterer Kunsthal Aarhus til en ny foredragsrække om kuratering.

How We Curate
I det forgangne år er der blevet kurateret flere udstillinger og events i Aarhus end nogensinde før. Rundt omkring på institutioner, udstillingssteder og i det offentlige rum har vi oplevet resultaterne af kuratorers arbejde, men hvad indebærer det at kuratere? Hvordan kuraterer kuratorerne? I foråret 2018 inviterer Kunsthal Aarhus til en række foredragsaftener, hvor kuratorer med tilknytning til Aarhus fortæller om deres praksis og forholder sig til de institutionelle vilkår, som danner ramme om deres arbejde. Foredragsrækken foregår i tilknytning til den kumulative gruppeudstilling Post Institutional Stress Disorder, som åbner i Kunsthal Aarhus i marts og fortsætter året ud.

Onsdag 21. februar kl. 19
Erlend Høyersten (direktør, ARoS Aarhus Kunstmuseum)
Jacob Fabricius (kunstfaglig direktør, Kunsthal Aarhus)

Onsdag 21. marts kl. 19
Iben Elmström (kurator på Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling og direktør ved SixtyEight Art Institute)
Michael Roloff (freelance kurator og researcher)

Onsdag 18. april kl. 19
Judith Schwarzbart (rektor ved Det Jyske Kunstakademi og freelance kurator)
Trine Friis Sørensen (postdoc, Kunsthal Aarhus/Aarhus Universitet)

Foredragsrækken er støttet af forskningsprogrammet Contemporary Aesthetics and Technology, Aarhus Universitet. Foredragene foregår på dansk.

---

Både Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus er utroligt glade for støtten og muligheden for samarbejdet omkring ph.d. og postdoc:

”Det er en helt særligt mulighed at få et forskningsmæssigt aspekt knyttet til den kuratoriske praksis i Kunsthal Aarhus. Med forskningsprojekterne og det tætte samarbejde med Aarhus Universitet kan vi få formuleret og diskuteret den kuratoriske faglighed indefra og bidrage med nye strategier og formater nationalt og internationalt. Vi er privilegerede at have fonde som Novo Nordisk og Ny Carlsbergfondet, der støtter udviklingen af ny viden indenfor kuratorfaget og dermed nye udstillinger og aktiviteter for publikum. Samtidig skaber ansættelserne vigtige kontakter for kunstmiljøet i Aarhus, som både vil føre herboende ud af byen og fagfolk til byen,” udtaler adm. direktør Iben Mosbæk og kunstfaglig direktør Jacob Fabricius, Kunsthal Aarhus.

“Stillinger som denne er af afgørende vigtighed for at få skabt en tættere og mere levende forbindelse mellem det kunst- og æstetikvidenskabelige forskningsmiljø på universitetet og de steder og institutioner, hvor kunsten udstilles og udfoldes – til uvurderlig gavn for begge parter. Støtten fra Novo Nordisk og Ny Carlsbergsfondets forskningspuljer er fremsynet og meget kærkommen,” udtaler Jacob Lund, forskningsprogramleder ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.