28.Jan.2015 - 11:30-16:30
  • Talk

Posthuman Aesthetics - Interaktioner mellem visuel/auditiv kunst og teknologi

Edward A. Shanken

Yolande Harris

Posthuman Aesthetics er glade for at præsentere Visiting Associate Professor Edward A. Shanken fra University of Washington og forsker/lydkunstner Yolande Harris. De vil deltage i et seminar om interaktionerne mellem visuel/auditiv kunst og teknologi

Program:
11.30-13.00: Edward Shanken: "The Posthuman Future of Art:  Beyond Systems Aesthetics and the Telematic Embrace"
13.00-13.45: Frokostpause
13.45-15.15: Yolande Harris: "Listening to the Distance: Art and Mediated Experiences of the Environment"
15.15-15.45: Kaffepause
15.45-16.30: Opsamling

Edward A. Shanken: Visiting Associate Professor hos Center for Digital Arts and Experimental Media ved University of Washington. Han har kørt bemærkelsesværdig forskning i et område, der drejer sig om sammenfletningerne af kunst, videnskab og teknologi med fokus på interdisciplinær praksis med nye medier.

Yolande Harris: Forsker og lydkunstner. Hendes kunstneriske forskningsprojekter overvejer navigations- og sonificeringsteknikker for data, lydverdener uden for menneskelig auditiv rækkevidde samt undervandsbioakustik. Hendes projekter tager form af audiovisuelle installationer og performances, instrumenter, performative forelæsninger og skrifter. Hun sammenvæver sine værker med teorier om teknointuition og sonisk bevidsthed, i hvilke udvidede former for opmærksomhed fremkommer gennem teknologiske medier og kritiske lytteteknikker.

Posthuman Aesthetics er et forskningsprojekt på Aarhus Universitet muliggjort af et tilskud fra Det Frie Forskningsråd. Projektet ledes af professor Jacob Wamberg (Kunsthistorie, Aarhus Universitet) og lektor Mads Rosendahl Thomsen (Litteraturhistorie, Aarhus Universitet) og forsker i en række aspekter af "det posthumane": den menneskelige tilstand, der er karakteriseret ved et sammenbrud af traditionelle humanistiske paradigmer, f.eks. ved bioteknisk manipulation af kroppen. Posthuman Aesthetics drejer sig særligt om de kunstneriske, æstetiske og litterære visioner om den posthumane tilstand i et bredere historisk perspektiv, fra Darwin via Duchamp til X-men, og adskiller sig derved fra det etisk-politiske felt hvori emnet traditionelt er blevet diskuteret. Den posthumane dimension afspejler en varig transformation af vores højteknologiske kultur og derfor ønsker projektet at undersøge genkommende mønstre for de måder hvorpå det posthumane repræsenteres i kunst og populærkultur i det sidste århundrede, og de måder hvorpå æstetiske og kunstneriske værdier kan bidrage til en historisk indramning af det posthumane felt. 

Relateret