Linda Hilfling - Kioskbaskere til alle (2013)

Kioskbaskere til alle, 2013
Bøger, e-bøger
Tilgængelige online fra http://kta.lnd4.net
Bestilt af Kunsthal Aarhus, støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og  Aarhus Universitet. Tak til Risskov Bibliotek og Lise Kloster Gram, Aarhus Kommunes Biblioteker.
 
I Kioskbaskere til alle er e-bog versioner af aktuelle danske bestsellere ændret og re-distribueret, så historier om sex og mord forvandles til konceptuel poesi, der reflekterer over de forandrede betingelser for litteratur i en netbaseret og digital offentlighed. En offentlighed, der afslører sig selv som kompromitteret af markedets interesser, men hvor Kioskbaskere til alle-indgrebet ironisk peger i retning af muligheder for at skabe alternative målgrupper gennem trunkering. Projektet er samtidig en de-konstruktiv og konstruktiv kritik af den nye digitale måde at distribuere litteratur, der blev lanceret af de store danske forlag i 2013. I et forsøg på at opretholde markedskontrol skabes kunstig knaphed og dermed efterligner den analoge bogs distributionsform, men ender til sidst med at blive mere restriktiv end den analoge distribution. Det er ironisk, ikke mindst fordi det diskursive løft om digitale teknologier altid har handlet om lige fordeling og forenklet adgang til kulturprodukter.

Kioskbaskere til alle re-distribuerer nogle af de mest populære bøger, kioskbaskerne, fra Aarhus Kommunes Biblioteker i nye versioner, der er karikaturer af de skiftende markedsforhold. Ved første øjekast fremstår de re-distribuerede bestsellere som mere eller mindre nøjagtige kopier af originalerne. Men nogle gange mangler et ord fra titlen og/eller dele af forfatternes navn. Når en læser undersøger bøgerne grundigt, vil han/hun opdage, at hele romaner er blevet ændret. Al tekst, der ikke bogstaveligt talt er offentlig ejendom (dvs. ord eller sætninger, som uanset deres grafiske repræsentation, er blevet registreret som varemærker), er erstattet af tomme pladser. Det betyder, at klumper af information mangler, og at læserne til sidst er nødt til at gætte den samlede betydning af indholdet. Oplevelsen af denne tekstuelle offentlige ejendom er amputeret og fragmenteret, men da værket ekskluderer ”privatiserede” ord og erstatter dem med tomrum, er det netop under denne amputerede betingelse, at det hele kan forstås som offentlig ejerdom.
 
Inden for den historiske borgerlige offentlighed, som foreslået af Habermas, blev privat forbrug af litteratur byggesten for ”offentlige” samtaler, der fandt sted blandt de privilegerede klasser af samfundet. Habermas sluttede sin klassiske studie med frygten for formidling af disse samtaler i en ”plebejisk offentlighed” kompromitteret af markedets interesser og svarende til samfundet i forbrug og massemedier. Det faktum, at bibliotekerne længe har appelleret til en bestseller- og massemediekultur, kunne forbindes til denne kulturkonservative idé om en eroderet offentlighed. Men set sammen med en digitalt distribueret ”plebejisk offentlighed” afviser Kioskbaskere til alle ikke denne udvikling, men udnytter gennem en performativ og kritisk indgriben det som et sted for at gøre offentligheden opmærksom på de moderne socioøkonomiske modsætninger, der underminerer det radikale ideal af offentlig ejendom, som består af kulturelle ressourcer, der kan deles på lige vilkår.
 
Kioskbaskere til alle er udviklet til Kunsthal Aarhus’ udstilling Systemics #2: As we may think (or, the next world library).
I udstillingsperioden vil det være muligt at låne fysiske udgaver af de modificerede bøger på Risskov Bibliotek, og e-bog versioner af de modificerede bøger distribueres online på http://kta.lnd4.net. Eksemplarer til gennemsyn vises i Kunsthal Aarhus.

Related

Systemics #2: As we may think (or, the next world library)