Discrete Random Variables (2013)

Med Discrete Random Variables (2013) fortsætter Tarek Atoui sin undersøgelse af den kollektive performance og komposition. Et projekt, han startede op i 2011 under titlen On and From Tarab (Performa 11 i New York 2011, Sharjah Art Foundation i De Forenede Arabiske Emirater 2012, Serpentine Gallery i London 2012). Det nye projekt starter med workshops udviklet i samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium, Det Jyske Kunstakademi og Aarhus Universitet, hvor Tarek Atoui hjælper studerende med at realisere og udvikle deres egne projekter. Disse projekter, samt tilbagemeldinger fra de studerende, vil i stigende grad afsløre potentialet i udvekslingen og samarbejdet, som bliver udgangspunktet for Tarek Atouis egen komposition. Sammen med de studerende vil han på denne måde udforske,
hvordan individuelle ideer kan udvikles kollektivt og hvordan dette viser sig formmæssigt. Tarek Atouis udstillingsrum bliver et sted, hvor de studerende kan tænke, arbejde og udvikle deres projekter. For Tarek Atoui selv bliver udstillingsrummet et udtryk for hans forståelse af begreberne: At skabe, samarbejde, formidle og forvandle. Det rum, projektet skaber for mødet og skabelsen af nye kreative ideer, repræsenterer samtidigt en metafor for Kunsthal Aarhus og kunstinstitutionens rolle i byens kulturelle landskab.

Bestilt af Kunsthal Aarhus.
Støttet af Statens Kunstråd og DIVA.

Related

PERFORMANCE // Discrete Random Variables

Tarek Atoui

Workshop #1

Workshop #2