Arkivsektion

Kurateret af Anne Kølbæk Iversen

Arkivsektionen på udstillingen Aarhus Rapport – avantgarden som netværk (eller, det ultralokales politik) kan ses som et forsøg på på én gang at nærlæse og at læse mellem siderne på den Århus Rapport, der danner grundlaget for udstillingen.

Rapporten tilbyder en kronologi med en overvældende liste af begivenheder, værker og aktører, og intentionen med arkivet har været at udfolde Århus Rapport som arkiv. Konkret er arkivet en heterogen samling, hentet fra flere forskellige steder: Her er kunstværker udlånt af museer og privatpersoner; skulptur, installation video, tekst og musik, her er plakater og programmer fra udvalgte begivenheder, her er partiturer til happenings, her er fotografier, der dokumenterer det skete, og her er private breve, noter og skitser, som knytter sig til stedet og tiden: den eksperimenterende scene i Århus i 1960erne. En stor del af arkivmaterialet er stillet til rådighed af personer, der optræder i rapporten og som stod bag nogle af de aktiviteter, den rapporterer fra. I den forstand har udstillingens arkivsektion karakter af en slags over-arkiv over en række private arkiver, der følger helt subjektive arkiveringsprincipper. Disse private arkiver vidner samtidig om meget forskellige måder at se og fortælle historien på: ligesom rapporten blot er én afdækning og ét udvalg af de historiske begivenheder, er også de private arkiver rundet af de personer, de tilhører. Der er flere jeg’er, der husker. På den måde fremstår arkivet som en polyfoni af stemmer, der supplerer, men også reviderer hinandens fortællinger.

Hvor rapporten giver indtryk af et historisk forløb, der følger en horisontal akse, er arkivets struktur således snarere netværkets, hvor forskellige materialer henviser til hinanden, gentager sig, klumper sig sammen og danner atter nye forbindelser. Som et sådant over- eller inter-arkiv viser udstillingens arkivsektion, hvordan hvert enkelt punkt breder sig ud og forgrener sig i alle retninger før, efter og samtidigt: Fra hver konkret genstand eller dokument i arkivet går forbindelseslinjer til andre genstande, dokumenter, begivenheder og erindringer. Den rute, man tager gennem arkivet, udgør samtidig et specifikt blik på historien. På samme måde vil det materiale og de fortællinger, der bliver føjet til sidenhen være med til at omrokere det, der er præsenteret her, påny. Her er altså ikke tale om en fuldstændig kortlægning og optrævling af historien, for ligesom det hedder i Kristen Bjørnkjærs forord til rapporten: “Vi har (...) taget det med, som vi syntes, at vi ville tage med - ud fra en vag forestilling om, at vi ikke ville anlægge kvalitetsvurderinger, men registrere de aktiviteter, som lå uden for kunstens ‘normale rammer.’ Andre ville have taget andet med.” Sådan set er arkivet ikke en urscene eller en autoriseret hovedstol, men en struktur med mange flugtlinjer som udstillingens andre bidragsydere knytter an til og udbygger i rum og tid.
Tekst af Anne Kølbæk Iversen

Værkliste

Kristen Bjørnkjær, Scrapbøger med avisudklip; dokumentation af udstillingen Familieportrætter (1968); ta’ 1-8, Digte for en Daler #0, Hvedekorn #3 (1968) & #3 (1969). Udlånt af kunstneren.

Peter Bonnén, Sommerfugl (1967). Skulptur: plexiglas. Udlånt af ARoS Aarhus Kunstmuseum.

George Brecht, dokumentation af performancen Chemistry of Music (1968). Fotos og kopi af 8 mm film. Udlånt af Poul Pedersen og Kristen Bjørnkjær.

Ole Buck, Nocturne (1967), IN, Jan og Maj og Hommage a Terry Riley (1968). Kopi af båndoptagelser. Udlånt af kunstneren.

Kirsten Justesen, Mæle (Hønsefødder og Gulerødder) (1968). Installation: diverse materialer; Agnete og Havmanden (1968). Fire billeder; arkivmateriale: fotos, plakater, katalog, noter og postkort. Udlånt af kunstneren.

Takehisa Kosugi, Organic Music (1962-65) (2005). Partitur. Udlånt af kunstneren.

Per Kramer, Fremtidsautomat (Keep Smiling) (1968). Maleri på træ. Udlånt af David Kramer og Mogens Laier.

Per Kramer / Zygo, arkivmateriale: katalog, fotos og noter. Udlånt af David Kramer og Keld Preuthun.

Tom Krøjer, Katalog (1968). Lommelygte uden batteri. Udlånt af Dorte og Poul Pedersen.

Erik Liljenberg, Aktion i tre sektioner (sammen med William Louis Sørensen) (1968), partitur til happening trykt i Hvedekorn #3 (1968). Udlånt af Kristen Bjørnkjær.

Gunner Møller Pedersen, In Terra Pax (1967). Indspilning og originalt partitur; Sonate i hvidt (1969). Dokumentation af koncert og koncerthappening dets modtagelse. Udlånt af kunstneren.

Poul Pedersen (fotograf), dokumentation af talrige udstillinger og begivenheder. Fotografier, varierende dimensioner. Udlånt af Dorte og Poul Pedersen.

Tom Prehn, A Vehicle for Message (1968). Grafisk partitur sammen med Mogens Gissel. Udlånt af Tom Prehn og Det Jyske Musikkonservatorium; A Vehicle for Message (1968). Hørespil. Udlånt af Tom Prehn, Svend Åge Madsen og DR.

Vagn Steen, RØD/DØR (ca. 1964). Plakat. Udlånt af KunstCentret Silkeborg Bad.

Teddy Sørensen, Eksperimentalfilm (1965). Udlånt af ARoS Aarhus Kunstmuseum.

William Louis Sørensen, Peddigrørsskulptur (ca. 1966). Udlånt af KUNSTEN – Museum of Modern Art, Aalborg; 10 film (1968-1971). 8 mm film. Udlånt af kunstnerens arvinger.

KUNSTNERE
Kristen Bjørnkjær (1943) er forfatter og journalist og debuterede i 1963 med digtsamlingen Ny Dansk Politik. Sideløbende med sin stilling som journalistelev på Demokraten fik Bjørnkjær udgivet digte i Digte for en Daler, Hvedekorn og ta’ og lavede happenings sammen med Erik Liljenberg. I slutningen af 1960erne var han medlem af bestyrelsen for Århus Kunstforening af 1847, der bl.a. inviterede den amerikanske fluxus-kunstner George Brecht til Aarhus.

Peter Bonnén (1945) er dansk billedkunstner uddannet fra Den Eksperimenterende Kunstskole i København 1961-62. Bonnén hører til den gruppe af kunstnere, som formåede at provokere den bredere offentlighed i 1960ernes Danmark pga. deres syn på, hvad der var kunst og hvor kunsten skulle præsenteres. I årene 1963-67 var han del af sammenslutningen Sommerudstillingen, som lavede udstillingen Kunst i Bymiljø under Festugen i Aarhus 1967.

George Brecht (1926-2008) var amerikansk konceptkunstner og avantgarde-komponist og et af de fremtrædende medlemmer af Fluxus-bevægelsen. Ved siden af sit arbejde som kemiker, studerede Brecht bl.a. hos John Cage i 1958-59, hvor han udviklede det han kaldte ‘event scores’. Brecht blev inviteret til Aarhus i 1968 af Århus Kunstforening af 1847, hvor han opførte The Chemistry of Music, The Physics of Sociology og Untitled.

Ole Buck (1945) er komponist i traditionen fra den moderne musik og ‘ny enkelhed’. Buck er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han studerede hos Per Nørgaard og Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1965-1970) og medstifter af AUT (Aarhus Unge Tonekunstnere). Bucks deltagelse i Ung Kunsts aktiviteter blev inspiration til orkesterværket Punctuations en revolutionær parafrase (1968), der blev uropført ved et komponistseminar ledet af den polske komponist Witold Lutosławski.

Mogens Gissel (1941) er autodidakt kunstner, uddannet reklametegner. Han debuterede 1964 på Kunstnernes Efterårsudstilling på Charlottenborg og var i samme periode aktiv i arbejdsgruppen Ung Kunst sammen med bl.a. William Louis Sørensen og Kirsten Justesen. I årene 1965-67 tegnede han tegneseriestriben KOSMO, udviklet i samarbejde med musikerne Tom Prehn og Paul Ehlers, der bl.a. blev bragt i Svenska Dagbladet og Information.
Kirsten Justesen (1943) er uddannet klassisk billedhugger på det Kongelige Danske Kunstakademi i 1975. Hendes aktiviteter spreder sig over en vifte af genrer fra body art og performance til skulptur og installation. I årene 1965-68 studerede Justesen ved Det Jyske Kunstakademi og var aktivt medlem af arbejdsgruppen Ung Kunst, der arrangerede udstillinger, happenings og seminarer.

Takehisa Kosugi (1938) er japansk komponist og violinist associeret med Fluxus-bevægelsen. Udover at optræde som solo-musiker var Kosugi bl.a. medlem af gruppen Taj Mahal Travellers (1969-75), der spillede deres koncerter udendørs, hvor de skabte spontane improviserede droner ved hjælp af diverse elektroniske effekter. I 1968 optrådte Kosugi på det forhistoriske museum i Aarhus, hvilket inspirerede et ungt lokalt publikum og skabte overskrifter i aviserne.

Per Kramer (1942-2010) var maler, grafiker, billedhugger, happening- og installationskunstner uddannet fra Århus Kunstakademi 1966-1969. Kramer var medlem af kunstnergruppen Zygo (sammen med Ingvar Cronhammar, Freddy Halle og Thorbjørn Lausten Jacobsen), der sammen lavede udstillinger, environments, happenings og koncerter.

Tom Krøjer (1942) er uddannet fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1967, hvor han studerede ved Carl Fredrik Reuterswärd. I de tidlige år var han knyttet til både den Eksperimenterende Kunstskole og Bauhaus-Situationiste bevægelsen, hvor han lavede happenings sammen med bl.a. Jens Jørgen Thorsen, Poul Gernes og Jørgen Nash.

Erik Liljenberg (1942-2014) arbejdede med maleri, grafik og blandformer. Han blev uddannet fra Århus Kunstakademi 1966 og var aktiv i det eksperimenterende kunstmiljø i 1960ernes Aarhus, hvor han lavede happenings sammen med bl.a. Kristen Bjørnkjær og William Louis Sørensen og environments inden for Ung Kunsts regi.

Gunner Møller Pedersen (1943) er musiker og komponist uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Møller Pedersen har gennemgående arbejdet med installatoriske elektroakustiske kompositioner bl.a. til Vinterhaven i Glyptoteket og er en central skikkelse for udbredelse af elektronmusikken i Danmark.

Poul Pedersen (1928) er anden generation af tre generationers fotografer med studie i Aarhus. Han er specialiseret i at fotografere kunst og arkitektur, men har også gennem mange år fotograferet romanske stenskulpturer. Han var i en lang årrække medlem af bestyrelsen af Århus Kunstforening af 1847 og dokumenterede flittigt de kunstudstillinger og kunstbegivenheder, der fandt sted i Aarhus.

Tom Prehn er dansk jazzmusiker og komponist, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hans musikalske karriere spænder over en lang række genrer og samarbejder: eksperimenterende jazz i Tom Prehns Kvartet, improvisationsmusik og musikarrangementer sammen med Jens Wilhelm Pedersen (Fuzzy) samt symfonisk pop med sangerinden Birgit Lystager i front. Derudover er han en af medskaberne af tegneseriestriben KOSMO (1965-67), tegnet af Mogens Gissel.

Vagn Steen (1928) er dansk forfatter, cand.mag. i dansk og historie. Som redaktør, udstillingsmager og underviser ved Aarhus Universitet i 1960erne var han meget central for indførelsen af konkret poesi i Danmark.
Teddy Sørensen (1938-2002) var dansk kunstner, der arbejdede med maleri, grafik, happenings og film. Sørensen var uddannet fra Århus Kunstakademi 1961-62. En af hans happenings bestod i at han stak årer ud af et hul i gallerivæggen og ned i Aarhus Å.

William Louis Sørensen (1942-2005) var autodidakt kunstner, der arbejdede med både grafik, happenings og skulpturer i forskellige medier, herunder plastic, lys og lyd. I løbet af 1960erne spillede Louis Sørensen en aktiv rolle på den eksperimenterende scene i Aarhus som formand for arbejdsgruppen Ung Kunst og medredaktør af Århus Rapport 1961-1969.

Related

Systemics #4: Aarhus Rapport – avantgarden som netværk (eller, det ultralokales politik)

Related